Mọi người giúp em về nodejs API POST array of objects, hiện tại em post riêng object thì POST thành công, nhưng không biết sửa code để post 1 mảng lên, mọi người hướng dẫn giúp em phần này với ạ

7 months ago

Trả lời (0)