Mọi người cho mình hỏi làm sao để slack nó hiện tiếng Anh v ạ, nó cứ bị hiện Tiếng Pháp làm rất khó chịu ạ @@

7 months ago

Trả lời (2)


7 months ago

em cảm ơn ạ

7 months ago