Mọi người cho mình hỏi làm sao để slack nó hiện tiếng Anh v ạ, nó cứ bị hiện Tiếng Pháp làm rất khó chịu ạ @@

9 days ago

Trả lời (2)


8 days ago

em cảm ơn ạ

8 days ago