Chào anh chị, em đang vướng bài tập này, nếu em chỉ log ra thì thì nó báo là undefined, còn khi em khai báo 1 mảng mới rồi push phần tử vào thì chỉ push được phần tử đầu tiên. Mn giúp em với ạ :(

7 months ago

Trả lời (2)


Đưa var arr = [] ra ngoài function đi bạn, bạn đặt như vậy mỗi lần nó gọi lại func thì nó sẽ set lại arr =[] và đưa arr.push(key) lên trước if nữa)

7 months ago

Em cảm ơn ạ

7 months ago