Mọi người cho em hỏi, sao em code trên chỗ làm bài tập thì sai còn code trên Repl.it thì lại ra kết quả đúng. Có phải do tool làm bài tập bị lỗi không ạ?

8 days ago

Trả lời (8)


8 days ago

Bạn gửi mình cái link bài tập mình check xem

8 days ago


bài thứ 3 ạ

8 days ago

8 days ago

tks a. mà k biết em sai chỗ nào nhỉ :disappointed:

8 days ago

cách làm đúng mà, đặt var ar = [] vào trong function là đc. Nếu không thì lần chạy 2 nó sẽ push tiếp vào cái ar cũ như hình dưới.

8 days ago

Cảm ơn a ạ

7 days ago