Mọi người cho em hỏi, sao em code trên chỗ làm bài tập thì sai còn code trên Repl.it thì lại ra kết quả đúng. Có phải do tool làm bài tập bị lỗi không ạ?

7 months ago

Trả lời (8)


7 months ago

Bạn gửi mình cái link bài tập mình check xem

7 months ago


bài thứ 3 ạ

7 months ago

7 months ago

tks a. mà k biết em sai chỗ nào nhỉ :disappointed:

7 months ago

cách làm đúng mà, đặt var ar = [] vào trong function là đc. Nếu không thì lần chạy 2 nó sẽ push tiếp vào cái ar cũ như hình dưới.

7 months ago

Cảm ơn a ạ

7 months ago