mn ơi có cách giải nào khác ko ạ ,em không hiểu cách này cho lắm anh chị nào giải thích giúp em vs ạ

7 days ago

Trả lời (7)


bài tập của bài bao nhiêu thế em

6 days ago

bài 2 của bài 22 phần javascript anh ơi

6 days ago

reduce phần 2

6 days ago

function countOccurrences (arr) { return arr.reduce((a, b) => { if( b in a) { a[b]++; }else{ a[b] = 1; } return a }, {}) }

4 days ago

không hiểu tại sao lại là ||

4 days ago

Cho em hỏi cái "in" đó nghĩa là gì vậy ?! <@UGBFJ8TDH>

17 hours ago

<@UGDA18XK2> in là để check xem 1 key có tồn tại trong object hay không. b in a dịch ra tiếng Việt là b có ở trong a trả về true nếu có, false nếu không

2 hours ago