mn ơi có cách giải nào khác ko ạ ,em không hiểu cách này cho lắm anh chị nào giải thích giúp em vs ạ

7 months ago

Trả lời (8)


bài tập của bài bao nhiêu thế em

7 months ago

bài 2 của bài 22 phần javascript anh ơi

7 months ago

reduce phần 2

7 months ago

function countOccurrences (arr) { return arr.reduce((a, b) => { if( b in a) { a[b]++; }else{ a[b] = 1; } return a }, {}) }

7 months ago

không hiểu tại sao lại là ||

7 months ago

Cho em hỏi cái "in" đó nghĩa là gì vậy ?! <@UGBFJ8TDH>

7 months ago

<@UGDA18XK2> in là để check xem 1 key có tồn tại trong object hay không. b in a dịch ra tiếng Việt là b có ở trong a trả về true nếu có, false nếu không

7 months ago

a : biến tích lũy , b: phần tử trong mảng vậy a[b] là mô tả như thế nào v anh

5 months ago