Xem giúp em bài này với, search gg recursive js mà đọc không hiểu gì hết :((

12 days ago

Trả lời (6)


sai rồi, thứ nhất function của bạn không trả về giá trị nào hết nên sai ! thêm nữa bạn xem đáp án kì vọng là trả về 1 mảng các key of object => value x của bạn phải có kiểu mảng, sau đó push các key vào !

12 days ago

Về ý tưởng bài này: bạn không biết sẽ dừng lại khi nào, nó phụ thuộc vào các value của 1 key nào đó có phải là object không, nên nó sẽ được thực hiện đệ quy (recursive), vì thế bạn tìm hiểu recursive trước để hiểu rõ hơn nhé

12 days ago

Cám ơn 2 bạn, mình có làm lại rồi mà sao vẫn không được, 2 bạn xem giúp mình với

11 days ago

bạn thử tham khảo bài của mình nhé, ý tưởng thì giống rồi, nhưng bạn để cái array keys[] ra ngoài function là chạy dẻo ngay =))

9 days ago

ủa vậy keys không dùng đến hả bạn

9 days ago

mình xem test case thì lúc gọi function không có keys nên chắc là không dùng =))

5 days ago