Em có 1 ít kinh nghiệm làm việc với cả MERN Stack cơ mà nhiều lúc vx cảm thấy mình gặp khó khăn khi học framework mới và cũng cảm thấy mình k thực sự hiểu về JS ạ và các kiến thực căn bản về lập trình thì em cũng nắm khá rõ rồi ạ, mọi người có lời khuyên nào không ạ?

11 days ago

Trả lời (0)