Anh/ chị nào biết có thể giải thích giúp em đoạn function showStudent() có mục console.log, em còn thắc mắc vì sao lại dùng $, em có xóa thử thì nó thành dạng string, em cũng để ý có 2 dấu ` nằm ngoài cùng thay vì dấu ', " ; em có tìm thử tài liệu về forEach trên MDN nhưng không đề cập tới vấn đề này ạ, em cảm ơn

11 days ago

Trả lời (2)dùng $ để sử dụng biến trong stirng ``

11 days ago