Em đang học đến bài node module, bài này yêu cầu tạo thêm file module circle.js mà em không thấy chỗ tạo file mới :cry: Mọi người chỉ em với được không ạ?

11 days ago

Trả lời (3)


Gõ gì đó trong chỗ editor để nó chuyển về acc của bạn, lúc đó mới tạo được, còn đây là đường dẫn bạn đang xem trên file của người khác

11 days ago

Cái này bạn đăng nhập để tạo thêm một file nữa, thường thì nó sẽ hiện ở bên phải dòng chữ "Files" ấy

11 days ago

phải gõ gì đó vào thì mới thêm được nhé !

11 days ago