Mọi người cho mình hỏi làm sao để function doAfter() return về 1 promise để dùng method .then ở dưới vậy ạ

10 days ago

Trả lời (3)


return new Promise(funtion(resolve, reject){ resolve(); })

10 days ago

function truyền vào promise phải trả về resolve or reject ! bạn xem lại bài promise nhé !

10 days ago

cảm ơn bạn nhe, để tui coi lại

10 days ago