Mọi người cho em hỏi sao đoạn như trong hình em bị lỗi được không ạ, hiện tại em đang bị cấn ở đoạn search một value của object trong array, ai có từ khóa tài liệu hay hướng giải quyết giúp em được không ạ

10 days ago

Trả lời (7)


bạn bị vướng ở phần search contact hả?

10 days ago

Dạ vâng, bị lỗi ở phần search ạ, tại đoạn đó vừa là chữ vừa là số mà 2 vòng for lồng nhau nên em hơi bị rối

10 days ago

Em đang có ý tưởng sử dụng hàm if với giá trị nhập vào là string hay number, nhưng khi dùng thì hàm xuất ra lại rỗng,

10 days ago

phần search này mình nghĩ mãi mới ra ! đợi chút mình viết hướng dẫn cho nhé !

10 days ago

mình sẽ sử dụng method Filter, indexOf, và toLowCase

10 days ago

code đây nhé bạn xem hiểu không : var toSearch = readline.question('>>') function searchContact() { contacts.filter(function(contact)) { return contact.name.indexOf(toSearch.toLowCase()) !== -1 || contact.phone,indexOf(toSearch) !== -1; } }

10 days ago

quên mất chưa return cái mảng ra khỏi function nữa ! tự thêm nha !

10 days ago