Ai xem giúp mình bài này sai chỗ nào với.

10 days ago

Trả lời (4)


bạn khai báo mảng keys[] ra ngoài function nhé, vì khi bạn đệ quy thì mảng keys[] lại được tạo mới lại

10 days ago

cám ơn bạn mình làm lại rồi, phải lấy thêm mảng phụ k mà mình không hiểu sao return k thì đúng mà return keys thì sai trong khi k=keys.slice(), bạn giúp mình với.

10 days ago

Vs cái code ban đầu bạn khai báo mảng keys ra ngoài function là đc, còn cách sau thì mình đang xem :))

10 days ago

Bạn xóa cái mảng keys bên trong functions đi là đc mà, không cần dùng slice đâu

10 days ago