Mọi người tiếp tục học để đạt 1200 điểm thì test đầu vào sẽ có cơ hội pass khoá dự bị cao :+1:

10 days ago

Trả lời (3)


Hóng quá hóng a Thịnh ơi :grin:

10 days ago

264 điểm rồi a ạ :))

10 days ago

747 điểm rồi :smile:

10 days ago