em muốn làm avatar giống google như này lấy màu của background như này "#" + Math.floor(Math.random() * 16777215).toString(16)

4 days ago

Trả lời (11)


nhưng k biết làm sao để textcolor kia nó màu gần giống với cái background để k bị chói hay trùng màu

4 days ago

Bạn có thể convert sang một color space khác để xác định độ sáng, rồi convert ngược lại.

Vd ở đây mình dùng hsluv

https://jsfiddle.net/a74fmzy5/14/

4 days ago

hsluv.hexToHsluv là thư viện này phải k ạ

4 days ago

4 days ago

Uhm là nó

4 days ago

hình như em k import được nhỉ

4 days ago

<@UUF9TJXHR>

4 days ago

4 days ago

:disappointed:

4 days ago

import hsluv from 'hsluv'

4 days ago

cảm ơn anh đã giúp đỡ, em làm được rồi :heart:

4 days ago