Mọi người cho e hỏi, code bên dưới sao không hoàn thành được ạ, e viết lại code ở bên Sublime Text 3 thì lại đúng -_-

4 days ago

Trả lời (6)


thử bỏ biến flag bên trong function xem sao bạn

4 days ago

khai báo hiện tại là biến toàn cục có thể bị ảnh hưởng

4 days ago

nhưng code đúng thì cũng cần phải làm như vậy

4 days ago

vâng, e cảm ơn ạ

4 days ago

bỏ biến flag vào trong function thì đúng rồi ạ :v nhưng sao bỏ ở ngoài thì lại sai nhỉ -- code bỏ ngoài bên sublime thì đúng mà --_

4 days ago

<@U010E8ZUC11> Theo mình nghĩ là array.length mới đúng chứ ??

2 days ago