em sai chỗ nào hả các bác ơi :disappointed: ( run test thì nó vẫn log ra đúng ạ, chuyển value của color từ pink -> green )

3 days ago

Trả lời (10)


những gì không thay đổi hoặc chúng ta không muốn nó thay đổi thi khai báo bằng keyword const

3 days ago

khi khai báo bằng keyword const thì không thay đổi được bất kỳ cái gì.

3 days ago

<@UR95YHJ0N> vấn đề ở chỗ phần trên chính nó khai báo sẵn cho em 1 object bằng const mà vẫn chạy bth đến lúc em khai báo 1 object khác thì lại thế @@

3 days ago

của bạn chạy đúng mà mình có thấy sai đâ[email protected]@

3 days ago

truyền param thế là sai bác ơi

3 days ago

chạy thử tree,grouwOneFoot() ; console.log(tree.height) xem nó có tăng lên không

3 days ago

3 days ago

thuộc tính của object vẫn thay đổi bth mà bác

3 days ago

ờ của mình chạy thấy đúng kìa có vấn đề gì đâu, thay đổi được giờ mới biết trò này đấy =))

3 days ago

em đang học lại ở trang udacity vẫn thắc mắc là ví dụ của nó thì làm như thế đến lúc mình gõ một cái mới thì lại báo lỗi không đúng :v khó hiểu vcc :v

3 days ago