em chào mng ạ, đến bài này e bí quá, ko biết e sai chỗ nào ạ và nên sửa như nào ạ

4 days ago

Trả lời (4)


setTimeout(function(){ fn(); resolve(); }

4 days ago

Hoặc là như này

4 days ago

e cảm ơn ạ

3 days ago

Sao mình không thể: setTimeout(resolve(fn()), x) vậy bạn ? Có phải resolve() không là 1 function nên không được hửm ?

2 days ago