sao null bị sai vậy ạ .

3 days ago

Trả lời (2)


typeof null cho kết quả là “object” nhé

3 days ago

bài này bạn chỉ cần return Boolean(x) là được

3 days ago