Mọi người giúp em lỗi này với ạ, em cảm ơn nhiều!

3 days ago

Trả lời (2)


Lỗi báo là cái num.phone ko có method includes. Bạn check lại documentation của underscore nhé

3 days ago

Cảm ơn bạn nhiều nha, mình thử dùng indexOf với chuyển number thành string thì kết quả ổn r ạ.

3 days ago