Mng cho mình hỏi làm sao thế nào để khi npm start React JS nó mở Chrome thay vì Edge ạ :thinking_face: đã check file json nhưng k hiểu

3 days ago

Trả lời (2)


bác có đặt chrome là trình duyệt mặc định ko

3 days ago

ok rồi bác :kissing_heart: thanks nhé

3 days ago