Mọi người cho mình hỏi giữa "function App { return( ... ) } " và "class App extends Component { render( ) { return ( ... ); }" khác nhau là gì vậy mng ? Mình mới học React và phiên bản mới nó update nên hơi khác so với video của anh Thịnh :man-shrugging:

3 days ago

Trả lời (3)


Một cái là functional component, cái kia là class-based component. Bác tự tìm hiểu nhé

3 days ago

js có 2 kiểu viết đối tượng, 1 là class base ở es6 1 là dùng constructor function.

3 days ago

V mấy bác cho em hỏi, nếu muốn create-react-app theo phiên bản cố định nào đó thì ntn ?! em có search gg nhưng k rõ lắm , tính làm theo Class cmpnt như trong bài học r mới qua function cmpnt :v

3 days ago