có ai dùng styled-components kết hợp với story book ko ạ, em dùng thì khi hiển thị trên storybook bị lỗi hết css ạ :disappointed:

Trả lời (2)


Bác bị lỗi ntn? Bác gởi screenshot lên đây đc ko?

12 days ago

<@UE08GRT5X> à bị lỗi mỗi font bác ạ @@

11 days ago