Mọi người ơi cho e hỏi, e đăng ký xong các thứ r mà lúc login thì như này! Có thử forgot pass, có reset pass dc lun ý :(

12 days ago

Trả lời (2)


lỗi này do không đủ quyền đăng nhập phải contact vs nó khá lằng nhằng cx chưa chắc được mở. bạn có thể dùng mailgun để thay thế nhé

11 days ago

À để xài sendgrid thì phải xài mail k có @gmail hoặc @yahoo có thể xài email sinh viên thì tỉ lệ pass mới cao jha

11 days ago