em muốn in ra như hình ở dưới làm bằng js ae cho em xin hướng dẫn với ạ

11 days ago

Trả lời (2)


2 vòng for lồng nhau thử e

11 days ago

e k làm đc ạ

11 days ago