Mọi người ơi làm s để cập nhật lại value trong json-server bằng react v ạ

11 days ago

Trả lời (2)


Có thể b gửi req từ client lên cho node r sử dụng fsReadfile để chỉnh sửa json

11 days ago

Có thể dùng axios.put k b

11 days ago