Chào mọi người. Mình dùng react-native-camera để quét dãy text OCR và dùng ML kit để xác định text OCR. Làm sao mình hiển thị 1 lúc 2 camera preview lên cùng 1 màn hình. Để scan từ view số 2 và so sánh với dãy số trên View số 1 và hiển thị kết quả trên view số 3. Bên dưới là hình spec. Nhờ mọi người khai sáng giúp em.

11 days ago

Trả lời (0)