giúp e với ạ. làm sao để in ra bảng ascii đc ạ

11 days ago

Trả lời (2)


bạn search bảng ascii đi, mỗi chữ cái ứng với a, b, c,.... sẽ có 1 số tương ứng trong hệ 10 đó bn

10 days ago

với mỗi mã ASCII thì nó sẽ in ra một kí tự, dãy a-z bạn dùng loop for là in đc ra mà

10 days ago