Mn cho e hỏi nó warning j vậy ạ? sửa mãi ko dc

10 days ago

Trả lời (2)


setInterval bạn phải đặt trong lifecircle chứ

10 days ago

Đặt setinterval trong componentdidmount nhe bn

10 days ago