mọi người giúp em bài này vs ạ.em không biết làm thế nào để tạo li nằm trong ul

10 days ago

Trả lời (5)


Bạn xem kĩ lại trên w3school đi nha

10 days ago

mình có xem trên w3school nhưng họ k dùng React.createElement :(((

10 days ago

bạn đã biết cách tạo element từ React.createElement và đã add các Resources react, react-dom vào chưa?

10 days ago

mình tạo được rồi =)) cảm ơn mọi người nhé

10 days ago

Ok nha

10 days ago