Mn cho mình hỏi làm sao để fix lỗi " Caution: request is not finished yet "ạ. Bị lỗi này mình ko thể lấy được giá trị của req.body.contentComment. Mình cảm ơn ạ.

2 months ago

Trả lời (1)


mình fix đc rồi, cảm ơn các bạn đã đọc ạ.

2 months ago