mọi người cho mình hỏi tại sao trong req của mình không tồn tại cái nào là req.file v ạ

16 days ago

Trả lời (1)


bạn có thể check lại controller postCreate hoặc xem cấu hình thư mục lưu file đã đúng chưa nhé

5 days ago