mọi người cho em hỏi sao sublime text 3 của em nó không build được câu lệnh này ạ.

14 days ago

Trả lời (4)


bạn phải console.log(a) ra nữa nhé!

14 days ago

mình làm được rồi. bạn cho mình hỏi thêm được không ạ. sao ở bên http://repl.it|repl.it mình không cần thêm console.log(a) nó vẫn build được vậy ạ. bạn giải thích giúp mình được không

14 days ago

14 days ago

repl với sublimetext khác nhau mà b

8 days ago