Hello mọi người, giao diên slack của mình đang là tiếng Pháp, mình chỉnh lại tiếng Anh ở đâu mn biết ko a. EDIT: Mình đã chỉnh đc!

14 days ago

Trả lời (0)