E đang chạy linux ảo trên VirtualBox khi cài json-server bị báo lỗi ntn, mọi người giúp e với.

12 days ago

Trả lời (1)


Bạn đã cài npm chưa. Chạy npm --version thử xem bạn

11 days ago