Hello mina san, có ai giúp mình với : Mình dùng http://jsfiddle.net|jsfiddle.net làm bài tập, lúc mình post link làm bài tập là nó ở /5, mà lúc mình làm xong thì nó /65. Làm sao để mình lấy save cái /65 về /5 ạ ?

Tại mình ko đọc kỹ hướng dẫn trước khi dùng.:sweat_smile:

10 days ago

Trả lời (0)