Chào anh, chị, các bạn ! Giúp mình câu này với . Tại sao khi e localStorage.setItem => localStorage đã có key & value . Nhưng khi lấy value ra thì không phải kiểu string mà lại là null ạ .

9 days ago

Trả lời (0)


key của bạn là keyList mà sao đi get cái toList vậy, phải get keyList chứ

8 days ago