Chào anh, chị, các bạn ! Giúp e câu này với . Tại sao khi e localStorage.setItem => localStorage đã có key & value . Nhưng khi lấy value ra thì không phải kiểu string mà lại là null ạ . Dưới là phần code của e. không biết e bị sai cái gì ạ. Mọi người giải đáp giúp e với

9 days ago

Trả lời (1)


key là keyList chứ có phải toList đâu nhỉ?

cross posting <#CANF3AV4H|questions-html>

7 days ago