mọi người cho e hỏi em cài ubuntu đến bước này thì nó không tìm thấy phân vùng mà e tạo:(( mọi người giúp em với ạ. Cảm ơn nhiều

8 days ago

Trả lời (1)


Bạn phải delete phân vùng mà bạn mún cài. Lưu ý không format theo bất cứ định dạng gì của window

6 days ago