mn cho e hỏi là trong js thì có nạp chồng (2 function có cùng tên ) như ở các ngôn ngữ khác không ạ? em cảm ơn ạ

7 days ago

Trả lời (1)


không bạn, nếu định nghĩa 2 function cùng tên thì chỉ có function cuối cùng là có hiệu lực

7 days ago