mọi người cho em hỏi bài đây làm sao ạ

16 days ago

Trả lời (2)


Bạn truyền vào callback là 1 cái object, sau đó trả về object đó vs key bạn muốn dùng....

13 days ago

13 days ago