Mn cho em hỏi param keys ở function là gì ạ Em cũng mới tìm hiểu đệ quy

13 days ago

Trả lời (1)


object sẽ có dạng là {key : value}, nên key ở đây là bedroom, area, ...

13 days ago