mọi người cho em hỏi là tại sao em lại không thể thêm được các npm nữa vậy ạ @@ em dùng visual studio code trên window 10.

13 days ago

Trả lời (1)


bạn thử xóa thư mục node_modules rồi npm start lại thử xem sao !

13 days ago