mọi người giúp em bài này với, e làm như trên báo lỗi ko ra ạ T.T

11 days ago

Trả lời (2)


bạn cần xem lại video. Sum là tên của 1 hàm, hàm này có nhiệm vụ tính tổng mảng, mảng sẽ là người dùng nhập vào (đó chính là cái array trong cái sum(array). Ví dụ người dùng gõ sum([1,2,3]) thì cái tham số array này chính là mảng [1,2,3]. bên trong hàm sum mình sẽ làm sao cho nó cộng 1,2,3 đó lại

11 days ago

dạ em cảm ơn ạ

9 days ago