Em mới học qua qua nodejs. Mn cho em hỏi có cách nào lấy được kết quả ra khỏi query sql nhét vào cái list để dùng cho 1 query khác ko. Hay bắt buộc phải callback ,promise lồng vào ạ

11 days ago

Trả lời (0)