Các anh chị cho e hỏi. E đang tập cài đặt static server. E cài thử thấy lỗi. Thì đc 1 số người tư vấn nên cài nvm. Nhưng trong lúc cài nvm thì thấy lỗi này. E nên khắc phục như nào ạ

24 days ago

Trả lời (0)