cho mình hỏi tại sao ${this} trong trường hợp này lại không hoạt động

23 days ago

Trả lời (2)


this là element chứ đâu phải string đâu bạn. đâu có truyền vô vậy được

23 days ago

cám ơn bạn

22 days ago