Chào mn, trong bài tìm chuỗi fibonci của Hackerrank (em có kèm link đề bên dưới). Đại khái input có 3 tham số A, B và N. output sẽ là số thứ N của chuỗi Fibonaci với A và B là 2 số đầu tiên. Ví dụ (3,4,6) thì từng bước là như sau: 3+4 = 7 7+4= 11 11+7 =19 19+11 =30 30 + 19 = 49 Vậy output đầu ra sẽ là 49. link đề bài: https://www.hackerrank.com/.../fibonacci-finding.../problem và đây là code của em, không hiểu sao em vẫn k ăn được hết test case của hackerrank ạ:

10 days ago

Trả lời (0)